Disclaimer Retningslinjer for brug af hjemmesiden
Denne hjemmeside ejes af Au2Matic.com Ltd Ireland.

Ophavsret:
Alt materiale mv. på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til lov om ophavsret.

Artikler, fotografier, grafik og andet offentliggjort materiale på denne hjemmeside må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres eller på anden måde bearbejdes helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra ejeren.

Kontaktdata:
Au2Matic Ltd
320 Westmoreland Street
Dublin 2
Ireland
e-mail: support@au2matic.com

Ansvarsfraskrivelse:
Indholdet på websiden, herunder - men ikke begrænset til - tekst, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i artikler, fra brevkasser, i nyhedsbreve mv. er tænkt som generel information og underholdning, og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Au2Matic kan ikke give garanti for omtalte resultater.

Au2Matic kan på ingen måde drages til ansvar for indholdet på websiden og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet.

Au2Matic frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for brug af indhold.

Hjemmesiden kan ikke gøres ansvarlig, hverken for direkte eller indirekte økonomiske tab eller tab af data, der knytter sig til brug af indholdet på denne website, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og/eller lignende.

Au2Matickan ikke drages til ansvar for skader mv. på hardware og/eller software, som opstår som følge af brug af web-sites.

Hjemmesiden indeholder links til andre websites, som ikke tilhører Au2Matic, hvorfor den ansvarlige redaktion ikke kan påtage sig ansvaret for indholdet af disse hjemmesider.

Affiliate links:
Der gøres opmærksom på, at der kan forekomme affiliate links på hjemmesiden.

Der tages forbehold for trykfejl, tastefejl, ændringer i afgifter, prisændringer og udsolgte varer.


Dublin, den 19. sempember 2021

Au2Matic.com Ltd Ireland